Posts Tagged: waterjuffer

Madagascar – Dag 1 – Naar Andasibe

IMG 2675

IMG 2675

IMG 2685

IMG 2685

IMG 2687

IMG 2687

IMG 2697

IMG 2697

Pantserjuffer

Pantserjuffer spec. / Spreadwing spec. / Lestidae spec.

Pantserjuffer spec. / Spreadwing spec. / Lestidae spec.

Pantserjuffer spec. / Spreadwing spec. / Lestidae spec.

Pantserjuffer spec. / Spreadwing spec. / Lestidae spec.

Bonaire – Restje

IMG_4410 IMG_4482 IMG_4393 IMG_4490

Blauwe breedscheenjuffer

Thailand – Waterjuffers

En een libel.

Tengere pantserjuffer

Gewone pantserjuffer

 

Tengere pantserjuffer

Koraaljuffer

Tengere Pantserjuffer