Buffish Mining Bee
nederland,breda,pískorypka černolesklá,Sortbrun jordbi,Erzfarbige Düstersandbiene,Buffish Mining Bee,kaskimaamehiläinen,Andrène noire-bronze,gullsandbie,Zwartbronzen zandbij,Andrena nigroaenea,gyllensandbi